Csatlakozz a közösséghez!

Készíts blog-ot,
írj kommentet,
keress barátokat,
lépj be a klubba!

> Belépés < > Regisztráció <

Ground Zero Texas

2011.08.21. 12:42 >>>> Bear >>>> RETRO, SEGA >>>> : 1982 : 0


Bear pajtás felkérésére most megpróbálok nektek egy kis útmutatót adni a Ground Zero Texas címû játékhoz.
Ez a game `94 elején jelent meg Mega CD-re. A Digital Pictures Inc. készítette, és nagyon gyorsan igen elôkelô helyet foglalt el a toplistákon. A játék grafikája mindenkit ámulatba ejtett. Itt már nem is beszélhetünk grafikáról, hiszen egy digitalizált képsorokból álló film fôszereplôi lehetünk. A sok körítés helyett lássuk inkább magát a játékot.

Ez a game `94 elején jelent meg Mega CD-re. A Digital Pictures Inc. készítette, és nagyon gyorsan igen elôkelô helyet foglalt el a toplistákon. A játék grafikája mindenkit ámulatba ejtett. Itt már nem is beszélhetünk grafikáról, hiszen egy digitalizált képsorokból álló film fôszereplôi lehetünk. A sok körítés helyett lássuk inkább magát a játékot.

1999 március 15.-én az USA elnöke egy szigorúan titkos levelet küld Morris Jordan kapitánynak a SAT-COM fôhadiszállására. A levél a következô információkat tartalmazza. Texas állam egyik városában (El Cadron) idegen rendszerbôl érkezô lények támadják meg a földet. Az elnök Jordan kapitány, és az ô irányítása alá tartozó tökéletesen kiképzett SAT-COM kommandó segítségét kéri. A kapitány pár órával késôbb táviratban értesíti Reece ôrmestert (El Cadron-i összekötô), hogy egy igen sokoldalú szupertitkos ügynököt küld a helyszinre. Itt lépünk be mi a történetbe. Ettôl a pillanattól a Föld sorsa a mi kezünkben van. Az intróban végignézhetjük, amint megérkezünk. Az összekötô tiszt elvezet minket egy szigorúan titkos bunkerbe, ahol a fôhadiszállást alakították ki. Bemutatja az új fegyvert, ami egy kamera és egy lézerágyú ötvözete.
Elmondja, hogy az egész akció teljesítése alatt állandó kapcsolatunk van egy felderítô mûholddal, ami információkat juttat el hozzánk.
Felhívja a figyelmünket arra, hogy a civil lakosság kilövése árthat az egészségünknek (maximum hármat lôhetünk le, utána egy hatalmas jobbegyenest kapunk az ôrmestertôl, mely nyolc napon túl gyógyuló sérülést okoz), és büntetendô.
Ezután magunkra hagy minket, mert kimegy a terepre a többiekhez. A rendszer beindul, és csak rajtunk áll a dolog. A kezelôpulton négy kamera visszajelzôje található. Amelyiket kiválasztjuk, azt a megfigyelôpontot látjuk a képernyôn. A kamerákat piros lámpák jelzik. Amelyik villog, ott történik valami.
Ilyenkor gyorsan váltsunk oda - nyomjuk meg az “A” gombot, valamint az irányítókeresztet a megfelelô irányba (le, föl, balra vagy jobbra) -, és ha kell avatkozzunk be az eseményekbe. A négy helyszínen négy civilruhás ügynökünk tevékenykedik.
Az elsô pályán minden ügynök bejelentkezik. Jól jegyezzük meg az arcukat, hogy a harcok során véletlenül se lôjük le ôket. ôk azok, akik megjavítják szétlôtt kameráinkat (max. háromszor, mint a mesében). A kamerákon védôpajzs található, amit a “B” gomb megnyomásával lehet mûködtetni. Természetesen a pajzs a találatoktól egyre gyengül, majd teljesen megszûnik. Az erôsségét a képernyô jobb szélén található csíkocskák jelzik. Minél gyorsabban cirkulál a piros fény, annál gyengébb a pajzs. Ezért óvatosan járjunk el vele, mert ez nem pótolható. Ezen a pályán az egyik célunk, hogy minél több idegent tegyünk ártalmatlanná (“C” gomb). Legyünk nagyon óvatosak, mivel itt még csak az idegenek felderítôi támadnak, akik szintén civilruhában vannak.
A programozók segítettek nekünk: az ellenség mindig egy színes keretben jelenik meg.
A másik célunk az ügynökeink megmentése. Az idegenek felderítôi megpróbálják elrabolni ôket. Ha sikerül elkapnod azt a pillanatot amikor lecsapnak az egyik emberedre, és ne adj’ isten sikerül is a támadót ártalmatlanná tenned, egy négy számból álló kód egyik jegyét megkapod. Ezt majd a második pályán kell felhasználnod.
Az ügynökök sorban:
1-es: Breen a kocsmáros,
2-es: Matthews az elektromos karbantartó,
3-as: Pike a rakodómunkás,
4-es: DiSalvo festô és mázoló.
Ha sikeresen átverekedtétek - lövöldöztétek - magatokat az elsô pályán, és megkaptátok mind a négy kódszámot, akkor három barlang közül lehet választani. Ezek egyikében található az idegenek földi bázisa (általában a középsô).
Itt nincs más dolgunk, mint az összes ellenséget lelôni, és eljutni a központi számítógéphez.
Ekkor vesszük hasznát az elôzô pályán kapott kódnak. Amikor a számítógép kéri, akkor adjuk be sorban a számokat. Ilyenkor leállítjuk a föld mélyébe rejtett bombát. Ha minden ilyen "Fun-törpikusan" történt, akkor következik a harmadik pálya.
Az idegenek megtámadják a négy helyszínt. FIGYELEM! Civilek itt is rohangálnak a képernyôn (Találkoztál már Reece ôrmester hatalmas öklével?).
Itt aztán kapkodhatjuk a fejünket, az egyik kameraállásról a másikra. Szerintem mindenki át fog élni egy pár nehéz percet, mire ezen a pályán túljut.


Siker esetén még mindig nem érnek véget a megpróbáltatásaink. A következô, számszerint a negyedik pályára léphetünk. (Megsúgom öt pálya van.)
Hogy öregapámat idézzem: “Mindenki felkötheti a gatyáját!”
Vagy talán idézhetném a Biggy-Babák szavajárását (Te nem szoktál Kacsameséket nézni vasárnaponként a TV-ben?): “Csatoljátok be a biztonsági öveket, mert ez rázós buli lesz!”. A felderítô mûhold borzalmas képeket közvetít. Az idegenek elözönlik a várost. A te feladatod az invázió megállítása.
Szerencsére mindig csak egy helyszínen támadnak. Nincsen más dolgunk, mint mindenre lôni ami mozog. A feladat igen egyszerûnek tûnik, de azt mondom próbáljátok ki, és csak akkor mondjatok véleményt róla.
Ha megtisztítottunk egy kameraállást, akkor jön a következô. Ez így megy addig, amíg négyig nem jutunk. Nem háromig, csak a négyes szám a megfelelô. Ekkorra mindenki belejön a lövöldözésbe.
Nem marad más hátra, mint az ötödik pályán a még életben maradt idegenek menekülô ûrhajójának kilövése.
Semmi más teendônk nincs, mint hogy megcélozzuk a gömb közepét, és beleeresszünk egy hosszú sorozatot. Az ûrhajó felrobban, a föld megmenekül, mi hôsôk leszünk.

Ennyi volt mára a technika és tudomány újdonságaiból! Itt most befejezem a mondanivalómat, mert Bear szigorúan csak egy oldalt engedélyezett.

-Tom-

-Tom-
Sorry, there is a glitch in the system. The webmaster has been notified of the issue.